5 zásad civilnej ochrany

Druhý článok našej série blogov, ktoré sme sa rozhodli uverejniť vzhľadom na súčasnú situáciu u našich východných susedov, sa bude venovať piatim všeobecným zásadám civilnej ochrany. Dodržiavaním týchto bezpečnostných pravidiel minimalizujete riziko zranenia či dokonca úmrtia osôb pri mimoriadnej situácii, akou môže byť prírodná katastrofa, ale aj vojnový konflikt. Čoho by ste sa teda mali držať? 

Riaďte sa pokynmi autorít

Pri mimoriadnych a nebezpečných situáciách je nevyhnutné sledovať správy alebo počúvať rozhlasové vysielanie a riadiť sa pokynmi vlády alebo štátnych výkonných zložiek. Rovnako dôležité je naučiť sa, ako znejú jednotlivé druhy sirén (kedy je len skúška sirény, kedy siréna ohlasuje začiatok nebezpečenstva, kedy zase koniec, č znamená kolísavý tón a podobne. Keď dostanete odporúčanie nevychádzať z domu, autority veľmi dobre vedia, prečo vám to radia.

Majte zbalenú evakuačnú batožinu

Vojna alebo prírodná katastrofa, či dokonca únik radiácie k nám nepríde s predčasným varovaním. Jednoducho sa to stane, či ste doma, v práci, spíte alebo sa hráte s deťmi. Niekedy je potrebné naozaj okamžite opustiť domov, preto by ste mali mať stále zbalenú evakuačnú batožinu. O tom, čo všetko by mala obsahovať, sme si povedali niečo aj v našom predchádzajúcom článku.

Zachovajte pokoj

Pri krízovej situácii je vašim najväčším nepriateľom stres a strach. Práve vystresovaní ľudia robia najviac chýb, a to nie iba pOćas krízovej situácie, ale aj v práci, čo v lese, kde potom dochádza k zraneniam. Naučte sa zhlboka dýchať a zachovať si chladnú hlavu. Každý jeden krok a každé jedno rozhodnutie si dôkladne premyslite. Napríkad: Nie, nepôjdem do lesa keď hrozí orkán, alebo: Nie, nepôjdem si zaplávať do rieky keď je výstraha pred povodňami.

Postarajte sa o blízkych a vzdelávajte deti

Prepperi, zálesáci, army nadšenci a ďalší zainteresovaní ľudia majú o krízových situáciách dostatok informácií a vedia, ako reagovať. Vaši blízki, najmä tí vo vyššom veku a naopak deti, budú potrebovať vašu pomoc a asistenciu. Ak máte vlastné deti, počasi prvých 18 rokov života venujte aspoň pár hodín vzdelávaniu o civilnej ochrane. Naučte ich založiť oheň, upozornite ich na možné nebezpečenstvá a vytvorte z nich zodpovedných a ostražitých ľudí.

Život je dôležitejší ako majetok

Najdôležitejším pravidlom je zabudnúť na všetky vaše hmotné statky a pri záchrane života zachraňovať život, nie televízor, nie šperky, nie hotovosť ani fotky detí. Váš život, život vašich detí a životy domácich miláčikov majú prednosť pred akoukoľvek pohromou na majetku. Dom sa dá postaviť nový, no život vám už nikto nevráti.