Ako je to s nosením noža na verejnosti?

O skrytom alebo viditeľnom nosení strelnej zbrane pojednáva zákon o zbraniach a strelive, ktorý každý jeden držiteľ zbrojného preukazu pozná. Aký zákon sa však venuje noseniu nožov, respektíve všeobecne chladných zbraní? Pozrime sa na to, aké mýty kolujú o nosení nožov na verejnosti a čo je skutočne platné v zákone.

Priestupkový zákon

Na Slovensku upravuje nosenie chladných zbraní zákon o priestupkoch, respektíve priestupkový zákon. Vždy, keď sa chystáte navštíviť nejakú susednú krajinu, si nezabudnite naštudovať ich právnu úpravu. V anglicku je napríklad zakázané nosiť takmer všetky nože takmer vo všetkých prípadoch. V Taliansku zase v mestách. V niektorých krajinách vám za nosenie noža môže hroziť väzenie.

Presné znenie

§ 47 zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.

Interpretácia

Ak si túto vetu rozoberieme, dá sa z nej usúdiť že (dokonca viditeľné) nosenie noža je dovolené, ak sú súčasťou rovnošaty, ak je určený k výkonu povolania a ďalších vymenovaných činností, ale dokonca aj v prípade, ak z vášho správania nie je zrejmé, že bude použitý na násilnú činnosť. Takže v skratke, ak máte za opaskom nôž na verejnosti, malo by to byť v poriadku, pokiaľ sa s ním nezaháňate a neohrozujete ľudí.

Druhá interpretácia

Veta sa však dá interpretovať aj inak. Pojednávanie o chladných zbraniach platí len na vymenované výnimky a to o hrozbe násilím sa týka iných predmetov, ktorými možno ublížiť na zdraví. Ergo, môžete nosiť lopatu či krompáči, ale chladné zbrane nie. Čo z toho vyplýva? Že naša právna úprava je nezrozumiteľná a nedostatočná. 

Urban legendy o dĺžke noža

Často si prečítate na internete názory od rádoby odborníkov, ktorí vám budú tvrdiť, že môžete nosiť len nôž s čepeľou, ktorá má dĺžku ako šírka vašej dlane a podobne. Nič z toho nie je pravda, vždy sa riaďte aktuálnou právnou úpravou, aj keď je nejednoznačná. V našom prípade sa dá nosenie noža priradiť k športovej činnosti, keďže väčšina ľudí prirovnáva všetky outdoor aktivity ako šport, takže máte dobrý dôvod nosiť pri sebe nôž.