Bushcraft, Army, Prepper a iná terminológia

Na internete nájdete dnes množstvo rôznych výrazov, ktoré súvisia s exteriérovými aktivitami. Turisti, táborníci a podobné „krvné skupiny“ sa dnes už nazývajú toľkými výrazmi. Že by sa v tom jeden ľahko stratil. By sme si pre vás pripravili malý slovník pojmov všetkých týchto výrazov. Ak sa stretávate aj s inými, pokojne nám ich napíšte do komentára.

Bushcraft

Bushcraft (čítaj buškraft) je anglický výraz, ktorý by vo voľnom preklade mohol znieť aj ako „výroba v lese“. Tento výraz mohol vzniknúť v austrálskych bušiach, ale aj na americkom divokom západe. V princípe ide o pobyt strávený v prírode, tvorbu prístreškov, zakladanie ohňa a iné zručnosti (vrátane tvorby pastí), ktoré využívali dobrodruhovia, lovci kožušín a iní „lesní muži“, pri objavných cestách v USA aj v Austrálii.

Survival

Survival (čítaj survajvl) je opäť anglický výraz, ktorý sa doslovne prekladá ako „prežitie“. Najčastejšie sa spája s aktivitami v divočine, kde sa snažia ľudia prežiť buď s minimom vybavenia (len nôž) alebo úplne bez neho. To je zásadný rozdiel oproti bushcrafu, pri ktorom majú účastníci množstvo výbavy už so sebou.

Zálesáctvo

Zálesáctvo je česko-slovenský výraz. Ide vlastne o našu, európsku verziu bushcraftu. Ak by ste chceli buschraft preložiť do našich jazykov jedným slovom, bolo by to práve zálesáctvo.

Tramping

Tramping (čítaj tremping) alebo trampovia vznikali na prelome 19. a 20. storočia v Čechách a trochu aj na Slovensku. Ide o jedinečný fenomén, ktorý doslova nemá na svet obdobu. Toto hnutie bolo inšpirované americkým divokým západom, jeho kultúrou, hudbou aj obliekaním. Dodnes má tramping v našich krajinách široké zastúpenie.

Prepping

Prepper je človek, ktorý sa chystá na nejakú prírodnú alebo spoločenskú katastrofu. Zhromažďuje vybavenie, muníciu, zásoby jedla, ale aj vedomosti ako byť sebestačný, ako pestovať plodiny či ako vyrábať elektrickú energiu.

Military, army

Military alebo army sú synonymá. Doslovne ich môžeme preložiť ako „vojenské“. 

Skauting

Skauting je medzinárodné mládežnické hnutie ktoré má stovky klubov aj v Čechách a na Slovensku. Vedie mládež k láske k prírode, zručnostiam bushcraftu a podobne.

Čunder, vandr

Čundrák alebo vandrák bolo v dobe vzniku trampingu hanlivé označenie týchto ľudí. Dnes už však tak zľudoveli, že svoj invektívny výraz už úplne stratili a stali sa synonymami výrazu trampingu.

Outdoor

Outdoor je opäť anglický výraz, ktorý môžeme preložiť ako „exteriér“. Ak je nejaké vybavenie označené ako outdoor, je zvyčajne určené do drsných podmienok, od dažďa a do akéhokoľvek počasia.